TyönhakuSparraamo

TyönhakuSparraamo

Tehokasta apua työnhakuun!

Infoa palvelusta

Mikä on TyönhakuSparraamo?

TyönhakuSparraamo on uusi työnhakupalvelu Pohjois-Karjalassa, jossa työhönvalmentajat auttavat ja tukevat asiakkaita työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Nimensä mukaisesti TyönhakuSparraamossa sparrataan työnhaussa eli autetaan työpaikan tai työkokeilupaikan saamisessa. Tämän lisäksi asiakkaan on mahdollisuus saada apua kouluttautumiseen ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.  

Kenelle TyönhakuSparraamo on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu kaikille pohjoiskarjalaisille työttömille ja työnhakijoille. Myös maahanmuuttajien ja osatyökykyisten tukeminen työllistymiskysymyksissä on TyönhakuSparraamossa huomioitu hyvin.

Mistä palvelu koostuu?

Valmennus rakennetaan ja räätälöidään osallistujan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Pääsääntöisesti valmennus sisältää sekä työnhakuvalmennusta (ryhmävalmennusta) että työhönvalmennusta (yksilövalmennusta). 

Työnhakuvalmennus (Ryhmävalmennukset eli starttiviikot ja teemapäivät)

Työnhakuvalmennus on ryhmämuotoista valmennusta etä- tai lähitoteutuksena. Työnhakuvalmennuksissa asiakkaat saavat tietoa ja työvälineitä, joilla edistää omaa työllistymistään. Parhaimmillaan ryhmä tarjoaa osallistujilleen hienoja oivalluksia ja ideoita. Työnhakuvalmennus on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti verkkovalmennuksena, jolloin käytössä on sähköinen oppimisympäristö, jossa voi edetä omalla aikataululla.
 
Palvelun aikana on mahdollisuus osallistua yhteensä max. 20:een työnhakuvalmennuspäivään.
 

Työhönvalmennus (Yksilövalmennukset)

Työhönvalmennus on asiakkaan saamaa henkilökohtaista valmennusta oman työhönvalmentajan kanssa. Työhönvalmennuksien määrä ja sisältö räätälöidään täysin asiakkaan tarpeiden ja tilanteen pohjalta. Työhönvalmennus mahdollistaa ratkaisujen etsimistä hyvin erilaisiin tilanteisiin.

Mitä tarkoittavat starttiviikko ja teemapäivät?

Palveluun ilmoittautunut asiakas aloittaa yleensä starttiviikolla. Uudet starttiviikot alkavat joka kolmas maanantai, ovat kestoltaan viisi päivää, joissa päivittäinen työaika on klo 9-13.

Starttiviikon aikana käsitellään kattavasti eri työnhakuun liittyviä osa-alueita, joita ovat mm. osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, CV, työhakemus, työhaastattelu, verkostot ja työpaikkojen löytäminen.

Starttiviikon jälkeen asiakas voi ilmoittautua mukaan itselle sopiviin teemapäiviin. Teemapäivissä pureudutaan aina johonkin tiettyyn teemaan syvällisemmin. Aiheina voi olla esimerkiksi piilotyöpaikat, videoCV, opiskelu, yrittäjyys tai vaikkapa some työnhaussa.

Käy katsomassa starttiviikkojen aikataulut ja tulevat teemapäivät valmennuskalenterista!

Miten kauan palvelu kestää?

Valmennus kestää 2 kuukautta. 

Miten pääsee mukaan palveluun?

Ilmoittautuminen TyönhakuSparraamoon verkkolomakkeella tai jättämällä yhteydenottopyynnön TE-toimiston Oma asiointi -palvelun kautta.

Ilmoittautuneeseen otetaan puhelimitse yhteyttä viikon sisällä siitä, kun ilmoitus saapuu meille, ja valmennus voidaan aloittaa joustavasti yhdessä sopien.

Maksaako palvelu?

TyönhakuSparraamo on työllisyyspalvelu, eli valmennus on kaikille osallistujille täysin maksutonta. Työnhakuvalmennuspäivistä on osallistujien mahdollisuus saada 9 euron kulukorvausta omalta työttömyysetuudenmaksajalta (työhönvalmennukset eivät kuulu kulukorvauksen piiriin).

 
Translate »